Getuigenissen

Hier bundelen we getuigenissen onder andere van Coopkracht-leden, van organisaties en bedrijven die coöperatief leven of werken, maar ook van mensen zoals jij en ik.

 • ""

  'Alle vennoten, maar ook het personeel een stem geven'

  Marc Bosschaert, Q-bus cvba
 • ''"

  "Betrek van bij het begin de aandeelhouders zoveel mogelijk bij je werking"

  Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
 • ""

  "Wij denken op erg lange termijn"

  Annick De Rop, Collectief Goed cvba-so
 • "De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

  Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
 • ""

  "De ICA-principes vormen een leidraad voor onze coöperatieve werking. Voor Apache bevestigen de principes de keuze voor een open organisatie gedragen door onze medewerkers, lezers en sympathisanten.”

  Bram Souffreau, Apache.be - De Werktitel cvba
 • ""

  "Van Mr. Phair naar gewoon fair"

  Eddie Weldon, Stewarts Group uit Schotland
 • ""

  "Het menselijk kapitaal is één van de belangrijkste sleutels tot succes"

  Luc Wallays, Omgeving cvba
 • ""

  "Bij ons zal niet eender wie toetreden"

  Sabien Windels, Roof Food cvba
 • ""

  "Bij Choco zijn de 7 principes een leidraad voor permanente coöperatieve evolutie en de daaraan gekoppelde bewustzijnsgroei van het bedrijf en haar medewerkers."

  Steven Pauwels, Choco cvba