Lekker GEC

""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke, Lekker GEC cvba-so

Lees ook

""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers, Wereldcafé.coop cvba

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba
""

"Passieve consumenten worden in een coöperatie actieve burgers die samen met boeren werk maken van een betere toegang tot grond. Zo betrekken we onze vennoten in een beweging die staat voor de transitie naar een duurzamer landbouwmodel. Dat is voor ons de grote meerwaarde van coöperatief ondernemen.”

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
''"

"Betrek van bij het begin de aandeelhouders zoveel mogelijk bij je werking"

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
""

'Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen'

Eddy Leloup, Milcobel cvba
""

“Door leiderschap en coöperatief samenwerken de toekomst van de vooruitstrevende tuinder veilig stellen”

Luc Peeters, BelOrta cvba
""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels, Roof Food cvba
""

"Starten, volhouden en heel hard werken"

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba